ЧОУ  ''Монтесори'' се намира в сградата на НУКК – Италиански лицей в кв. Горна баня, което допринася учениците да се чувстват част от един голям колектив, а същевременно към тях да се подхожда с много грижи и внимание.


 

Училището разполага с обособена сграда, с уникална гледка към Витоша и прекрасен училищен парк.

 

Учебният процес е организиран така, че позволява на децата да разнообразяват часовете по задължителна подготовка с часове по интереси.

 

В основата на обучение е индивидуалният подход. Учителите дават възможност на всяко дете да изяви неговите персонални качества и заложби – възпитават с уважение и подпомагат развитието на потенциала му.

 

Ние залагаме на уникалността на всяко дете – няма значение в каква сфера е проявена тя. Помагаме на детето да развива умението да си поставя свои цели и стремежи, за да възпитава в себе си независимост и самостоятелност. Оттук произтича изискването за промяна характера на възпитанието – не властване, а разумно и премерено ръководство с отчитане индивидуалните особености на всяко дете.

 

''Аз обучавам децата, а те мен ме учат как да бъдат обучавани''
д-р Мария Монтесори

 

''В ЧПЕГ "Д-р Мария Монтесори" получих една страхотна основа, благодарение на която ме приеха в Американския университет със стипендия и над която можех лесно да надграждам. Учителите ми, които освен страхотни педагози с правилен и индивидуален подход към всеки, бяха и невероятни хора - наши приятели. Благодарение на тях нямаше предмет, който да не ми харесва и заобичах дори часовете по математика и физика, в които се чувствах неуверена. Предимството да учиш в клас с ограничен брой деца означаваше, че преподавателите ни имаха време да обърнат специално внимание на всеки от нас, в зависимост от пропуските или нуждите ни, докато едновременно с това изискваха дори още повече, като видеха потенциал в някого. Разнообразните извънкласни занимания ни даваха възможност да усъвършенстваме силните си качества, таланти и интереси. Развивах се личностно в среда на високоинтилигентни съученици, всички до един с големи амбиции и стремежи, повечето от които вече осъществени.''
Флорина Иванова - спортен журналист bTV - бивш възпитаник на ЧПЕГ ''Д-р Мария Монтесори''