Д-р Мария Монтесори За Асоциацията  
Частна детска градина Частно основно училище

Частна профилирана езикова гимназия

“”
Добре дошли
Частна профилирана езикова гимназия
  “Д-р Мария Монтесори”Обучението

Обучението в гимназията се осъществява по утвърдените от МОН учебни програми, учебници и помагала за профилираните езикови гимназии с профил “Чуждоезиков”.

Обучението по І чужд език е с продължителност 5 години и има за цел постигането в края на гимназиалния етап на комуникативна компетентност, съответстваща на трето равнище на Държавните образователни изисквания за учебно съдържание /ДОИ за УС/.

В IX клас се предлага изучаването на II чужд език (италиански и испански)
Профилираната подготовка се осъществява в часовете за задължителна подготовка /ЗП/ и часовете за задължителноизбираема подготовка /ЗИП/.

В курса на обучение се изучават три профилиращи предмета, избрани от културно – образователните области: І чужд  език, ІІ чужд език и български език и литература.

Профилиращите учебни предмети се изучават, както следва:

1. В ІХ клас – два профилиращи предмета:

- І чужд език – 144 часа ЗП /задължителна подготовка/ и 36 часа ЗИП /задължителноизбираема подготовка/.

- ІІ чужд език – 72 часа ЗП и 54 часа ЗИП.

В ІХ клас се преподават история и география на І чужд език с хорариум от 36 часа за всеки предмет.

2. В Х клас – два профилиращи учебни предмета:

- І чужд език – 144 часа ЗП и 72 часа ЗИП.

- ІІ чужд език  - 72 часа ЗП и 36 часа ЗИП.

В Х клас се  преподават  история и география на І чужд език с хорариум от 36 часа за всеки предмет.

3. В ХІ клас – три профилиращи предмета:

- І чужд език – 144 часа ЗП и 72 часа ЗИП.

- ІІ чужд език – 72 часа ЗП и 72 часа ЗИП.

- Български език и литература – 108 часа ЗП и 72 часа ЗИП. 

В ХІ клас се преподават история и география на І чужд език с хорариум от 36 часа за всеки предмет.

4. В ХІІ клас – три профилиращи учебни предмета:

- І чужд език – 124 часа ЗП и 124 часа ЗИП.

- ІІ чужд език –  62 часа ЗП и 124 часа ЗИП.

- Български език и литература – 93 часа ЗП и 93 часа ЗИП.

В ХІІ клас се преподават история и география на І чужд език с хорариум от 31 часа за всеки предмет.

Учебните часове, определени за свободноизбираема подготовка, могат да се използват за обучение по ІІІ чужд  език и информационни технологии.

Учениците завършват средното си образование съгласно нормативните документи на МОН.

Гимназията организира изпити за ниво на владеене на изучаваните езици по желание на родителите и получаване на документ с международна валидност;

- за английски език – TOEFL  или IELTS;

Поощрява се участието на учениците в разработването на образователни проекти в страната и чужбина / подпрограмите на СОКРАТ/.

Проблемите на околната среда заемат важно място във възпитанието на учениците.

Собственият транспорт на гимназията предоставя отлични възможности за провеждане на учебни екскурзии до много обекти в страната и чужбина: Националния  исторически музей,
Музея  “Земята и хората”, къщата-музей “Иван Вазов”, къщата-музей “П. Яворов”, Паметника на Васил Левски, Народното събрание, Кърджали - Перперикон – Казанлък – Стара Загора – Габрово – Търново – Ловеч ; Велико Търново – Арбанаси;  Чепеларе /Музея по спелеология/, Пампорово – Смолян /планетариум, природен резерват “Чинарът”, Пангаловата къща, етнографски и исторически музеи, пещерата “Ухловица”/; Република Македония: Скопие – Дебър – Струга – Охрид – Битоля; Париж – Версай – ЕВРОДИСНИЛЕНД; Италия и др.

В следобедните часове  гимназията предлага консултативни часове по всички предмети по разработен график със специалистите от педагогическата колегия.

Акценти във възпитателната работа с учениците са:

  • индивидуален подход и уважение към личността на ученика;
  • развитие на заложбите на учениците;
  • възпитаване на навици за самостоятелна работа;
  • превенция на зависимостите;
  • добра култура на поведение;
  • здравословно хранене;
  • успешна професионална реализация;

Гимназията се намира в екологично чист район в обособена част от сградата на Националния учебен комплекс по култура – Горна баня.

Обучението се осъществява в богата  материална база: модерно оборудвани класни стаи, компютърен кабинет, специализирани кабинети за чуждоезиково обучение, химия, география и биология; богата училищна библиотека, модерен физкултурен салон, фитнес зала, отлично оборудван открит физкултурен комплекс с игрища за футбол, волейбол, баскетбол, тенис корт; закрити зали за източни бойни изкуства, аеробика, тенис на маса; самостоятелна кухня и столова; задължителна застраховка, охрана, стоматологичен и лекарски кабинети; училищен транспорт.

* * *

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На основание чл. 6, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета Частно основно училище и Частна профилирана езикова гимназия ''Д-р Мария Монтесори'' предлагат индивидуална форма на обучение на ученици в затруднено физическо състояние, които не могат да посещават учебно заведение. Обучението се извършва по домовете от квалифицирани преподаватели, по индивидуални учебни програми, съгласно държавните образователни изисквания.

Повече информация ще получите на нашия телефон или може да ни посетите на място.


 
Designed by GSP1900 Ltd.