Д-р Мария Монтесори За Асоциацията  
Частна детска градина Частно основно училище

Частна профилирана езикова гимназия

“”
Добре дошли
Частна профилирана езикова гимназия
  “Д-р Мария Монтесори”Прием

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ:
От 17.02.2014 година ЧПЕГ "Д-р Мария Монтесори" започва записване на ученици за 8 клас и сключване на договори за учебната 2014-2015 година!

Учениците постъпват в VІІІ клас на гимназията по реда на записването. В края на VІІІ клас учениците полагат задължителен годишен писмен и устен изпит по І чужд език /английски/, след успешното полагане на който преминават в ІХ клас на гимназията.
Външни  ученици, които желаят да постъпят в ІХ клас на гимназията, полагат тест по изучавания в VІІІ клас на гимназията  І чужд език /английски/.

Молби на кандидати за прием в гимназията се приемат всеки работен ден от 8.15 до 15.45 в канцеларията на училището от 1 февруари.

Минимален брой деца в една паралелка - 10, максимален - 18.

Необходими документи:

- молба, медицински картон и удостоверение за завършен клас / за прием в VІІІ клас/ или за завършено основно образование / за прием в ІХ клас/.

- Молба, медицински картон и легализирани документи в МОН – за ученици, които идват от чужбина.

Такси за обучение и начин на плащане

1. Левовата равностойност на 2600 евро - без ползване на училищния транспорт;

2. Левовата равностойност на 2800 евро - с ползване на училищния транспорт;

3. Левовата равностойност на 6000 евро за ученици, за които се организира индивидуална форма на обучение;

4. За втори или следващ ученик от едно семейство, записани в ЧПЕГ, и ЧОУ ЧДГ се ползва отстъпка за ученика в ЧПЕГ както следва:

а) при базова цена 2600 евро - по 50 евро на ученик;

б) при базова цена 2800 евро - по 100 евро на ученик.

 

Таксата се заплаща на три части:

  • при сключване на договора – 40 % от нейния размер;
  • в началото на учебната година, не по-късно от 15 септември – 30 % от размера на таксата;
  • не по-късно от 30.11.2014 г. – последните 30 % от таксата.

 

Таксата включва: обучение, транспорт, здравно и стоматологично обслужване, медицинска застраховка и денонощна охрана.

 

Телефони - 957 86 82 (канцелария) и 957 86 85 (каса).

 

* * *

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На основание чл. 6, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета Частно основно училище и Частна профилирана езикова гимназия ''Д-р Мария Монтесори'' предлагат индивидуална форма на обучение на ученици в затруднено физическо състояние, които не могат да посещават учебно заведение. Обучението се извършва по домовете от квалифицирани преподаватели, по индивидуални учебни програми, съгласно държавните образователни изисквания.

Повече информация ще получите на нашия телефон или може да ни посетите на място.
Designed by GSP1900 Ltd.