Д-р Мария Монтесори За Асоциацията  
Частна детска градина Частно основно училище

Частна профилирана езикова гимназия

“”
Добре дошли
Частна профилирана езикова гимназия
  “Д-р Мария Монтесори”ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ
за учебната 2013/2014 година

 

1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2013/2014 година:

 - 01.11.2013 г. – 03.11.2013 г. вкл. - есенна

 - 24.12.2013 г. – 05.01.2014 г. вкл. - коледна

 - 01.02.2014 г. – 04.02.2014 г. вкл. - зимна

 - 29.03.2014 г. – 06.04.2014 г. вкл. - пролетна за І-ХІ клас

 - 29.03.2014 г. – 01.04.2014 г. вкл. - пролетна за ХІІ клас 
 

2. Неучебни дни

 - 21.05.2014 г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература

 - 23.05.2014 г. – Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика

 

3. Начало на втория учебен срок на учебната 2013/2014 година:

- 05.02.2014 г.

 

4. Край на втория учебен срок

 - 15.05.2014 г. – XII клас (13 учебни седмици)

 - 22.05.2014 г. – I клас ( 13 учебни седмици )

 - 30.05.2014 г. – II-IV клас (14 учебни седмици)

 - 13.06.2014 г. – V-VIII клас ( 16 учебни седмици )

 - 30.06.2014 г. – VIII клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след
                                  завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език)

 - 30.06.2014 г. – IX-XI клас (18 учебни седмици )

 

 
Designed by GSP1900 Ltd.