Д-р Мария Монтесори За Асоциацията  
Частна детска градина Частно основно училище

Частна профилирана езикова гимназия

“”
Добре дошли
Частна профилирана езикова гимназия
  “Д-р Мария Монтесори”Начало

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ:
От 17.02.2014 година ЧПЕГ "Д-р Мария Монтесори" започва записване на ученици за 8 клас и сключване на договори за учебната 2014-2015 година!

Частната профилирана езикова гимназия  “Д-р Мария Монтесори”

с профил: “Чуждоезиков” е създадена през 2003 година

от едноименната фондация – лиценз РД 14 – 75/20.05. 2003 г.,

ДВ, бр. 55 от 2003 г.

Продължителността на обучението е пет години.

Формата на обучението – дневна с полудневна организация

на учебния ден.

 Designed by GSP1900 Ltd.