Д-р Мария Монтесори За Асоциацията  
Частна детска градина

Частно основно училище

Частна профилирана езикова гимназия
“”
Добре дошли
Частно основно училище
  “Д-р Мария Монтесори”Месечен бюлетин

* * *

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ЗА 5 КЛАС:
На 18 май 2017 година (четвъртък) от 12:30 часа в класната стая на 4 клас ще се проведе родителска среща, на която ще бъде представен учебният план и бъдещите преподаватели в 5 клас. Заповядайте!

* * *

Румен Статков дари портрет на Мария Монтесори на детска градина

* * *

На 6 март (петък) от 15 часа в класната стая на 1 клас ще се проведе празник на буквите.

* * *

Класният ръководител на бъдещите първокласници, ще проведе открити уроци, за всички желаещи да се потопят в атмосферата на училището. Заповядайте на 18 март (сряда) от 9, 10 или 11,00 часа в класната стая на 1 клас.

* * *

На 19 март от 16 часа ще се проведе Родителска среща за всички класове.
Designed by GSP1900 Ltd.