Д-р Мария Монтесори За Асоциацията  
Частна детска градина

Частно основно училище

Частна профилирана езикова гимназия
“”
Добре дошли
Частно основно училище
  “Д-р Мария Монтесори”Прием

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ:
От 01.01.2017 година ЧОУ "Д-р Мария Монтесори" започва записване на ученици и сключване на договори за учебната 2017-2018 година, за всички класове!

Уважаеми родители,

Приемът за учебната 2017 / 2018 година започна.

ЧОУ «Д-р Мария Монтесори» обявява свободни места за всички класове от 1 до 7 включително. Молби се приемат всеки работен ден от 8,15 до 15,45 ч. в канцеларията на училището.

На всички бъдещи ученици предлагаме възможността да споделят един учебен ден в училището – да присъстват в учебните часове, да се запознаят с преподавателите и дневния режим.

Конкретният ден и час се уговарят допълнително с ръководството на ЧОУ «Д-р Мария Монтесори» така, че да бъде в удобно за родителите и детето време. Моля, свържете се с нас на посочените контакти.

Необходими документи:

 

 • молба, удостоверение за завършена ПГ и медицински картон – за І клас;
 • молба, медицински картон и удостоверение за завършен клас – от ІІ до VІІ клас
 • молба, медицински картон и легализирани документи в МОН – за ученици, които идват от чужбина.

Такси за обучение и начин на плащане:

 1. Левовата равностойност на 4400 евро при режим на организация на учебния процес до 14:30 ч.;
 2. Левовата равностойност на 5000 евро от 8:00 ч. до 14:30 ч., заедно със самоподготовка в занималнята през следобедните часове и отпътуване в 17:00 ч.;
 3. Левовата равностойност на 6200 евро за ученици, за които се организира индивидуална форма на обучение;
 4. За второ или следващо дете от едно семейство, записани в ЧДГ, ЧОУ и ЧПЕГ се ползва отстъпка в ЧОУ, както следва:

  а) 150 евро на ученик при режимна организация до 17:00 ч.;

  б) 100 евро на ученик при режимна организация до 14:30 ч.;

  в) отстъпка за транспорт - 150 евро - само за ученици, които живеят извън София или в кв. "Горна баня".

Таксата се заплаща на три части:

 • при сключване на договора – 40 % от нейния размер;
 • в началото на учебната година, не по-късно от 15 септември – 30 % от размера на таксата;
 • не по-късно от 30.11.2017 г. – последните 30 % от таксата.
 • При заплащане на цялата сума в срок до 30 май 2017 година се прави отстъпка в размер на 5 %

Таксата включва: обучение, учебници и помагала, транспорт, храна (закуска, обяд и следобедна закуска), здравно и стоматологично обслужване, медицинска застраховка и денонощна охрана.

 

Телефони - 957 86 82 (канцелария) и 957 86 85 (каса).

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На основание чл. 6, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета Частно основно училище и Частна профилирана езикова гимназия ''Д-р Мария Монтесори'' предлагат индивидуална форма на обучение на ученици в затруднено физическо състояние, които не могат да посещават учебно заведение. Обучението се извършва по домовете от квалифицирани преподаватели, по индивидуални учебни програми, съгласно държавните образователни изисквания.

Повече информация ще получите на нашия телефон или може да ни посетите на място.
Designed by GSP1900 Ltd.