Д-р Мария Монтесори За Асоциацията  
Частна детска градина

Частно основно училище

Частна профилирана езикова гимназия
“”
Добре дошли
Частно основно училище
  “Д-р Мария Монтесори”ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ
за учебната 2016/2017 година

 

1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

 - 29.10.2016 г. – 01.11.2016 г. вкл.  - есенна

 - 24.12.2016 г. – 04.01.2017 г. вкл.  - коледна

 - 04.02.2017 г. – 08.02.2017 г. вкл.  - зимна

 - 08.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл.  - пролетна 

 

2. Неучебни дни

 - 07.11.2016 г. - неучебен, след провеждане на избори за Президент

 - 19.05.2017 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ

 - 22.05.2017 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по Математика

 - 25.05.2017 г. - неучебен, Ден на Българската писменост и култура и на славянската писменост

 

3. Начало на втория учебен срок - 09.02.2017 г.

 

4. Край на втория учебен срок

 - 31.05.2017 г. – I - IV клас ( 14 учебни седмици )

 - 15.06.2017 г. – V - VII клас ( 16 учебни седмици )

 

5. Дни за провеждане на национално външно оценяване

        IV клас

Български език и литература 10 май 2017 г.
Математика 12 май 2017 г.
Човекът и обществото 15 май 2017 г.
Човекът и природата 16 май 2017 г.

 

        VII клас

Български език и литература 19 май 2017 г.
Математика 22 май 2017 г.
Чужди езици 29 май 2017 г.


 
Designed by GSP1900 Ltd.