Д-р Мария Монтесори За Асоциацията  
Частна детска градина

Частно основно училище

“”
Добре дошли
Частно основно училище
  “Д-р Мария Монтесори”Начало

 

ЧОУ “Д-р Мария Монтесори” е създадено през 1997 година – лиценз РД 14 – 23/20.05.1997 г.
ДВ, бр. 49/20.06.1997 г.

 

ЧОУ и ЧПЕГ "Д-р Мария Монтесори" е уникално само по себе си училище. То се намира в екологично чист район в обособена част от административната сграда на Националния учебен комплекс по култура – ул. “Вечерница” 21, Горна баня, което допринася учениците да се чувстват част от един голям колектив, а същевременно към тях да се подхожда с много грижи и внимание. Учебният процес е организиран така, че позволява на децата да разнообразяват часовете по задължителна подготовка с часове по интереси. Индивидуалният подход на учителите търси във всяко дете неговите персонални качества и заложби – възпитава без да унижава. Много е лесно да се работи с избрани с приемни изпити и психологически тестове ученици. Това за нас не е от водещо значение, защото ние залагаме на уникалността на всяко дете – няма значение в каква сфера е проявена тя. Учителят развива в детето умението да си поставя свои цели и стремежи, за да възпитава в себе си независимост и самостоятелност. Оттук произтича изискването за промяна характера на възпитанието – не властване, а разумно и премерено ръководство с отчитане индивидуалните особености на всяко дете.

Личността на детето е водеща в образователната система на ЧОУ "Д-р Мария Монтесори". Или подготвяме децата за живота или за изпити. Ние избираме първото!

 

 

 

"Учителите в ЧОУ и ЧПЕГ 'Д-р Мария Монтесори' сътворяват онази причудлива атмосфера на приятелство и доверие, които всъщност ни правят повече хора.

Харесвам своето училище такова, каквото е.

Обичам го, защото моето училище не е просто издигната сграда, то е моята душа и най-вероятно още много поколения ще се чувстват в него така близко до истинските стойности"


Мериям Сапунджиева – бивша възпитаничка на
ЧОУ "Д-р Мария Монтесори"

 

 

 

 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ КАНДИДАТИ:
От 15.01.2018 година ЧОУ "Д-р Мария Монтесори" започна
записване на деца и сключване на договори за учебната
2018/2019 година, за всички паралелки от първи до седми клас.


 

 


 

Юбилеен концерт "20 години ЧДГ и ЧОУ "Д-р Мария Монтесори"
25 януари 2017 година

На 25 януари 2017 година, в Citi Mark Art Center

се състоя концерта ни, посветен на

20 години от създаването на

ЧДГ и ЧОУ „Д-р Мария Монтесори”

Трескава подготовка за юбилейния ни концерт

 

 

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

 

От родителите на децата от ЧДГ "Д-р Мария Монтесори"

 

и от родителите на учениците от ЧОУ "Д-р Мария Монтесори"

 

 

ОТГОВОР:

Уважаеми родители,

Много приятно сме изненадани от Вашето сърдечно послание!

Благодарим Ви за топлите отзиви, за добрата оценка на работата

на целия екип от колеги! Вашето писмо ни кара да сме още по-

старателни и мотивирани в нелесната мисия да помогнем на нашите

деца да станат информирани, мислещи и добри хора.

Благодаря Ви, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

Теодора Таскова

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

 
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ!
На 25.01.2017 година от 18:30 часа, в "Сити арт център" ще се проведе концерт
по случай 20-годишния юбилей на ЧДГ и ЧОУ "Д-р Мария Монтесори".
ЗАПОВЯДАЙТЕ! ДА ПРАЗНУВАМЕ ЗАЕДНО!
За билети и покани се обръщайте към учителите по групи и класове.

 

 
 Designed by GSP1900 Ltd.